Poslání sdružení SK Želva

Klub je dobrovolným sdružením občanů, ustaveným za účelem uspokojování jejich zájmů v oblasti základní a rekreační tělesné výchovy
Klub má postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení podle zákona č.83/90 Sb.

Sídlo klubu: Rooseveltova 37, 381 01 Český Krumlov

Náplní činnosti klubu je:
  • umožnit tělovýchovné a sportovní vyžití všem občanům bez talentových, věkových a sociálních omezení a tím přispívat k jejich všestrannému rozvoji
  • organizovat sportovní i jiné akce pro členy klubu a veřejnost
  • pečovat o majetek klubu a usilovat o jeho navýšení
  • navazovat a udržovat dobré vztahy s organizacemi a orgány za účelem zajištění prosperity klubu
  • dbát na dodržování demokracie, občanské morálky, důstojnosti a cti při své činnosti
  • hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty (sportovního klubu), za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci

Kontaktní udaje

Hilbert Daniel – předseda SK - +420777044851, hilbert@padak.cz
Kalkuš Václav – místopředseda SK - +420775222624, kalkus.v@seznam.cz
Mikéci Pavel – člen výkonného výboru - +420604808283, info@mikeci.cz